fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮದೀ ಬಹಳ ಬರುತಿತ್ತು

Leave a comment

ಅಲೀ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಮದೀ ಬಹಳ ಬರುತಿತ್ತು. ನಾನು ಮಿಕ್ದಾದ್’ರಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಕೇಳಿ ಬರಲು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದರು. ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಉತ್ತರ “ಮದೀಗೆ ವುಝೂ ಸಾಕು” ಎಂದಾಗಿತ್ತು.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s