fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದರೆ

Leave a comment

ಸಾಲಿಮ್ (ರ) ರವರಿಂದ, ಅವರು ತನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದ ವರದಿ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ರವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ಆಲಿಸಿದ್ದೇನೆ.”ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರ ಪತ್ನಿ ಮಸೀದಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಕೂಡದು!”.

[ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ ಹದೀತ್ # 5238] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s