fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ

Leave a comment

ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ) ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಅಸ್ಮಾ ಬಿಂತ್ ಅಬೂ ಬಕರ್(ರ) ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ(ಸ) ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತೆಳುವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮುಖ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದರು: “ಅಸ್ಮಾ! ಮಹಿಳೆ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳು ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಇದರ ಮತ್ತು ಇದರ ಹೊರತು” ಎನ್ನುತ್ತಾ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ತಮ್ಮ ಮುಖ ಮತ್ತು ಕೈಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.”

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s