fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಮುಶ್ರಿಕ್ ತಾಯಿ

Leave a comment

ಅಸ್ಮಾ ಬಿಂತಿ ಅಬೂಬಕರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಶ್ರಿಕ್ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಪ್ರವಾದಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ – ನನ್ನ ತಾಯಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವಿರಿಸ ಬಯಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಸಂಪರ್ಕವಿರಿಸಬಹುದೇ? ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವಿರಿಸಿ ಸೌಜನ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಉಡುಗೊರೆಗಳು]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s