fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಹೂದ್ ಮತ್ತು ನಸ್ರಾನಿಗಳ ಅನುಕರಣೆ

Leave a comment

ಅಬೂ ಸಈದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನೀವು ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವರ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೆಯನ್ನೂ ಖಂಡಿತ ಅನುಸರಿಸುವಿರಿ. ಎಷ್ಟೆಂದರೆ ಅವರು ಉಡದ ಬಿಲದೊಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದರೆ ನೀವೂ ನಗ್ಗುವಿರಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದೆವು – ಮುಂಚಿನವರೆಂದರೆ ಯಹೂದಿ-ಕ್ರೈಸ್ತರೇ, ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಅವರಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರು?  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s