fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ ಇಲ್ಲವೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಇಲ್ಲ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಮಾನತ್ ಇಲ್ಲವೋ ಆತನಲ್ಲಿ ಈಮಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ವಚನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನ ಬಳಿ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ. [ಉಧ್ರತ – ಅನಸ್ (ರ)]

[ಮಿಸ್ಕಾತ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s