fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾರ ಕುರಿತು ದೂರಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ

Leave a comment

“ನನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರ ಕುರಿತು ದೂರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜನರು (ಯಾರ ಕುರಿತು ದೂರಲಾಗಿದೆಯೋ ಅವರು) ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ”

[ಸುನನು ಅಬೂದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s