fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯಾರ ಮುಂದಾದರೂ ಯಾಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ!

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ನಿಮ್ಮ ಪೈಕಿ ಯಾರಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಖರಿಸಿ ತನ್ನ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಕತ್ತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವುದು, ಯಾರ ಮುಂದಾದರೂ ಯಾಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆಯಿತು ಕೊಡದಿದ್ದರೂ ಆಯಿತು.

[ಬುಖಾರಿ] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s