fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು ವಯಸ್ಸು?

Leave a comment

ಇಬ್ನು ಉಮರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಉಹುದ್ ಯುದ್ದದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಸನ್ನಿದಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಆಗ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯ 14 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು [ಸ] ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ತರುವಾಯ ಕಂದಕ್ ಯುದ್ದದ ವೇಳೆ ನನ್ನನ್ನು ತರಲಾಯಿತು. ಆಗ ನನಗೆ 15 ವರ್ಷವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರವಾದಿಯವರು [ಸ] ನನಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s