fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಯುದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿ

Leave a comment

ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಬದ್ರ್’ನಂದು ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಇದು ಜಿಬ್ರೀಲ್ [ಅ] ತನ್ನ ಕುದುರೆಯ ತಲೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಬ್ರೀಲ್’ರೊಂದಿಗೆ [ಅ] ಯುದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೂ ಇವೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ಯುದ್ದಗಳು]     

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s