fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಲುಹೈಫ್ – ಕುದುರೆ

Leave a comment

ಸಹ್ಲ್ ಬಿನ್ ಸಅದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರ [ಸ] ಒಂದು ಕುದುರೆಯಿತ್ತು. ಅದರ ಹೆಸರು ಲುಹೈಫ್ ಎಂದಾಗಿತ್ತು (ಅಂದರೆ ಉದ್ದ ಬಾಳವುಳ್ಳದ್ದು). ಕೆಲವರು ಲುಖೈಫ್ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಧರ್ಮ ಯುದ್ದ [ಜಿಹಾದ್]]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s