fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೊರತೆ – ಕಿಯಾಮತ್’ನ ಲಕ್ಷಣ

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಅಮ್ರ್ ಬಿನ್ ಆಸ್ರ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು, “ಅಲ್ಲಾಹನು ವಿಧ್ಯೆಯನ್ನು ತನ್ನ ದಾಸರಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುಲಾರನು. ಬದಲಾಗಿ, ವಿದ್ವಾಂಸಾರನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವನು. ವಿದ್ವಾಂಸರಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಜನರು ಅಜ್ಜಾನಿಗಳನ್ನು ನಾಯಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳುವರು. ಅವರು ತಿಳುವಳಿಲಿಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಫತ್ವಾ [ಧರ್ಮವಿಧಿ] ನೀಡುವರು. ಅವರೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪುವರು, ಜನರನ್ನೂ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವರು.  

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಜ್ಜಾನ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s