fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಒಂದೇ ಶರೀರದಂತಿದ್ದಾರೆ

Leave a comment

ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ಕರುಣೆ ಹಾಗೂ ವಾತ್ಸಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಶರೀರದಂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶರೀರದ ಯಾವುದಾದರೂ ಭಾಗವು ಕಾಯಿಲೆ ಬಿದ್ದರೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರೀರವು ನಿದ್ದೆಗೆಟ್ಟು, ಜ್ವರದ ಮೂಲಕ ಆ ನೊವನ್ನು ಹಂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ # 2586, ಸಹೀಹುಲ್ ಬುಖಾರಿ # 6011]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s