fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಮಹಾನನಾದ ಅಲ್ಲಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ – ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ಮೂರನೆಯವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ತನಕ. ಅವನು ವಂಚನೆಗಿಳಿದಾಗ ನಾನು ಅವರ ಮಧ್ಯೆಯಿಂದ ಸರಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. 

[ಅಬೂದಾವೂದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s