fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ: ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನು ಇನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಸಹೋದರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವನೇ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ತನ್ನ ಸೋದರನಿಗೆ ಕುಂದು ಕೊರತೆಯಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮಾರಬಾರದು. ಮಾರುವುದಾದರೆ ಆ ಕುಂದು-ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು.

[ಇಬ್ನುಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s