fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಶರೀಅತ್’ನ ಮೇರೆಗಳು

Leave a comment

ಸಅಬ್ ಬಿನ್ ಜಸ್ಸಾಮ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿಯ ಹೊರತು ಯಾರಿಗೂ “ಹಿಮಾ” (ಗಡಿ) ನಿಶ್ಚಯಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ. (ಅರ್ಥಾತ್ ಶರೀಅತ್’ನ ಮೇರೆಗಳು).

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ಜಲದಾನ]        

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s