fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಶಾಂತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ

Leave a comment

ಸಹ್ಲ್ ಬಿನ್ ಸಅದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಕುಬಾದವರು ಪರಸ್ಪರ ಜಗಲಾಡಿದರು. ಗಲಭೆ ಎಬ್ಬಿಸಿ ಕಲ್ಲೆಸೆಯತೊಡಗಿದರು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಅವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಾಗ, ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಯ್ಯಿರಿ ಶಾಂತಿ ಏರ್ಪಡಿಸುವೆವು ಎಂದರು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಒಪ್ಪಂದ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s