fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಶ್ರೀಮಂತರು ಸಾಲ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಶ್ರೀಮಂತರು  (ಸಾಲ ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು) ವಿಳಂಬಿಸುವುದು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಾರನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ – ಹವಾಲಾತ್ (ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು)]      

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s