fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಿರಿ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು: ಯಾರಾದರೂ ಕಿಯಾಮತ್’ನ ದಿನದಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ತನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವುದಾದರೆ ಅವನು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಾಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬಿಡಲಿ.

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s