fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸಹಾಬಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮರು

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಬಿನ್ ಮಸ್ಊದ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ನನ್ನ ಕಾಲದ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮರಾಗಿರುವರು. ಅನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲದವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲದವರಾಗಿರುವರು, ಆ ಬಳಿಕ ಅವರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಾಲದವರಾಗಿರುವರು. ತರುವಾಯ ಬರುವವರು ಎಂತಹ ಜನರಾಗಿರುವರೆಂದರೆ ಅವರ ಸಾಕ್ಸ್ಯವು ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿರುವುದು. ಅವರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವು ಅವರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಾಗಿರುವುದು. 

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s