fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾಗಿದೆ

Leave a comment

ಅಬೂಹುರೈರಾ (ರ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: ನನ್ನ ಈ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ನಾಮಾಝ್’ಗಿಂತ ಸಾವಿರಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊರತಾಗಿದೆ.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ: 27, ಮಕ್ಕಾ-ಮದೀನಾದ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಾಝ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s