fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಗಳು

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ]ರು ಹೇಳಿದರು: ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು. ನಂತರ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೇಳಲಾಗುವುದು: “ಮನುಷ್ಯ ಪುತ್ರನೇ ನಿನೆಂದಾದರೂ ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿರುವೆಯಾ? ನಿನೆಂದಾದರೂ ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರುವೆಯಾ? “ಆತ ಹೇಳುವನು: “ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಹನ ಮೇಲಾಣೆ, ಓ ಪ್ರಭೂ! ನಾನೆಂದು ದೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನೆಂದು ದಾರಿದ್ರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿಲ್ಲ.”

[ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್ # 2807, ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್ # 12699]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s