fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯವುಳ್ಳವನೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ದ್ರಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನಹನನು

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು ಓ ಜನರೇ! ನಿಮ್ಮನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ರಷ್ಟಿಸಿದೆವು. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಾಗಿಯೂ, ವಂಶಗಳಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದೆವು.  ನಿಮ್ಮಳ್ಳಿ ಅತ್ಯಧಿಕ (ಅಲ್ಲಾಹನ) ಭಯವುಳ್ಳವನೇ ಅಲ್ಲಾಹನ ದ್ರಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾನಹನನು –  ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನು  ಸರ್ವವನ್ನು ಅರಿಯುವವನೂ, ವಿವರಪುರ್ಣನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ.

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s