fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅದಾನ್ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲವೋ

Leave a comment

ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ಬಾಸ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾರು ಅದಾನ್ ಕೇಳಿದ ಬಳಿಕ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿಲ್ಲವೋ, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ನೆಪ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವನ ಪಾಲಿಗೆ ನಮಾಝ್ ಇಲ್ಲ. 

[ದಾರುಕ್ನುತಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s