fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅನ್ಯಥಾ ನೀನು ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಿ

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರಾ (ರ) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ.ಅ) ಹೇಳಿದರು: ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ; ಅವಳ ಸಂಪತ್ತು, ಮನೆತನ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಧರ್ಮ. ನೀನು ಧರ್ಮ ನಿಷ್ಠಳಾದವಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡು. ಅನ್ಯಥಾ ನೀನು ನಷ್ಟಕ್ಕೊಳಗಾಗುವಿ.

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s