fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮನದಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ!”

Leave a comment

ಹ.ಆಯಿಶಾ(ರ) ಹೀಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ: ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅರಬನು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ(ಸ) ಬಳಿಗೆ ಬಂದನು. ತಾವು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾವೆಂದೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮುದ್ದಿಸುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು: “ಅಲ್ಲಾಹನು ನಿಮ್ಮ ಮನದಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ!”

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s