fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನು ಪರಮಶೋತೃನೂ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವನು

Leave a comment

ಯಾರ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಾಗಲೀ ಆಕಾಶದಲ್ಲಾಗಲೀ ಯಾವ ವಸ್ತುವೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಹ ಅಲ್ಲಾಹನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನು ಪರಮಶೋತೃನೂ ಪರಮಜ್ಞಾನಿಯೂ ಆಗಿರುವನು.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್, ತಿರ್ಮಿಝೀ, ಇಬ್ನ್ ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s