fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಸಾ [ಅ]ರವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರವು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಮೂಸಾ [ಅ]ರವರಿಗೆ ಸಮುದ್ರವು ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು
ನಾವು ಮೂಸಾರಿಗೆ, ‘‘ನಿಮ್ಮ ಊರುಗೋಲಿನಿಂದ ಕಡಲಿಗೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ’’ ಎಂದು ದಿವ್ಯವಾಣಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಿದೆವು. (ಅವರು ಹೊಡೆದಾಗ,) ಅದು (ಸಮುದ್ರವು) ಇಬ್ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವೂ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪರ್ವತದಂತಿತ್ತು.
[ಕುರಾನ್, 26: 63]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s