fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ (ಸ.ಅ)ರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ

Leave a comment

ಅಮ್ರ್ ಇಬ್ನ್ ಹಾರಿಸ್(ರ) ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೆ:ಅಲ್ಲಾಹನ ರಸೂಲ್ ಮಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ(ಸ.ಅ)ರು ಮರಣಹೊಂದಿದಾಗ ಅವರು(ಸ.ಅ)ರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹೇಸರಗತ್ತೆ, ಯುದ್ಧ ಕವಚ ಮತ್ತು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಒಂದು ತುಂಡು ಭೂಮಿಯ ಹೊರತು.

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ನದ್ ಅಹ್ಮದ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s