fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಅಊದುಬಿಕ ಮಿನಲ್ ಹಮ್ಮಿ ವಲ್ ಹುಝ್ನಿ ವಲ್ ಅಜ್’ಝಿ ವಲ್’ಕಸ್ಲಿ ವದಲಇದ್ದೈನಿ ವಗಲಬತಿರ್ರಿ ಜಾಲ್ [ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Leave a comment

ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ಚಿಂತೆ, ದುಃಖ, ಅಸಹಾಯಕತೆ, ಉದಾಸೀನತೆ, ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹಾಗೂ ಜನರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಳಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಭಯ ಯಾಚಿಸುತ್ತೇನೆ. [ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s