fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅವನು ಪಾಪಿಯಲ್ಲ

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಸಹೋದರನೊಡನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗುವೆನು ಎಂದು ವಚನಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಕರಿಸುವ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವನು ವಚನ ಪಾಲಿಸಲಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವನು ಪಾಪಿಯಲ್ಲ.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s