fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ

Leave a comment

ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ಸ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾರ ಭುಜವು ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ಮ್ರದುವಾಗಿರುತ್ತದೋ, ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s