fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಕಾಮತಿನ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ

Leave a comment

ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವೋನ್ನತನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವೋನ್ನತನು

 

ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಆರಾಧ್ಯರಿಲ್ಲವೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ [ಸ] ಅಲ್ಲಾಹನ ಸಂದೇಶವಾಹಕರೆಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವಹಿಸುತ್ತೇನೆ.

 

ನಮಾಝಿನ ಕಡೆಗೆ ಬನ್ನಿರಿ ವಿಜಯದೆಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿರಿ

 

ನಮಾಝ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು ನಮಾಝ್ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು

 

ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವೋನ್ನತನು ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವೋನ್ನತನು

ನಿಶ್ಚಯ, ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲದೆ ಆರಾಧ್ಯನಿಲ್ಲ.

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s