fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಬ್ನು ಅಬಾಸ್ [ರ]ರವರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು

Leave a comment

ಇಬ್ನು ಅಬ್ಬಾಸ್ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಪವೇಶಿಸಿದರು. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವುಝೂವಿಗಾಗಿ ನೀರು ತಂದಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಇದು ಯಾರಿಟ್ಟದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು. ಆಗ ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು, ” ಪ್ರಭೂ! ಇವನನ್ನು ಧರ್ಮದ ಜ್ಜಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ವುಝೂ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s