fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಇಮಾಮರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲುವ ಕ್ರಮ

Leave a comment

ಜಾಬಿರ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನಮಾಝ್ ಮಾಡಲು ನಿಂತರು. ನಾನು ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರ [ಸ] ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನನ್ನನ್ನು ತಮ್ಮ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಜಬ್ಬಾರ್ ಬಿನ್ ಸಖ್ರ್ [ರ] ಬಂದು ಪ್ರವಾದಿವರ್ಯರು [ಸ] ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತರು. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಕೈಹಿಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಸಿದರು. ನಮ್ಮನ್ನು ತಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. 

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s