fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಈ ಕಅಬಾ ಭವನದ ತವಾಫ್’ನಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ತಡೆಯದಿರಿ

Leave a comment

ಜುಬೈರ್ ಬಿನ್ ಮುತ್’ಇಮ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಓ ಅಬ್ದು ಮನಾಫ್’ರ ಸಂತತಿಯರೇ! ಈ ಕಅಬಾ ಭವನದ ತವಾಫ್’ನಿಂದ ಯಾರನ್ನೂ ತಡೆಯದಿರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಾತ್ರಿ ಹಗಲು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ನಮಾಝ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಯಾರನ್ನೂ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ.

[ತಿರ್ಮಿದಿ, ಅಬೂ ದಾವೂದ್, ನಿಸಾಈ]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s