fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಈ ನಮಾಝ್ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವರ ಮೇಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು

Leave a comment

ಅಬೂ ಬಸರಃ ಗಪ್ಫಾರಿ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಮುಖಮ್ಮಸ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಸರ್ ನಮಾಝ್ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಅನಂತರ ಹೇಳಿದರು – ಈ ನಮಾಝ್ ನಿಮಗಿಂತ ಮುಂಚಿನವರ ಮೇಲೂ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಅದನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದರು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಇಮ್ಮಡಿ ಪ್ರತಿಫಲವಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ನಮಾಝ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾಹಿದ್ ಉದಿಸುವ ತನಕ. ಶಾಹಿದ್ ನಕ್ಷತ್ರವಾಗಿದೆ. 

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s