fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ

Leave a comment

ಸಂದೇಶವಾಹಕರು (ಸ) ಹೇಳುತ್ತಾರೆ: “ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳೂ ಅದರ ಉದ್ದೇಶ (ಸಂಕಲ್ಪ)ವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಥವಾ ಉದ್ದೆಶಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು.”

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಸಹೀಹ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s