fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಒಂದು ಪಾಲು ಆದಮರ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಇರುವುದು

Leave a comment

ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ [ರ] ಹೇಳುತ್ತಾರೆ – ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – ಯಾರು ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ವಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೋ ಅವನ ರಕ್ತದ [ಪಾಪದ] ಒಂದು ಪಾಲು ಆದಮರ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರನಿಗೆ ಇರುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವನೇ ಕೊಲೆಯ ಸಂಪ್ರಾದಾಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದನು.

[ಸಹೀಹ್ ಬುಖಾರಿ, ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರವಾದಿಗಳು] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s