fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

“ಓ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನನ್ನನ್ನು ನರಕಾಗ್ನಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸು”

Leave a comment

ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿರುವರು: ಫಜ್ರ್ ಮತ್ತು ಮಗ್ರಿಬ್ ನಮಾಝ್ ಬಳಿಕ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮಾತನಾಡುವ ಮೊದಲು ಏಳು ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಆ ದಿವಸ ಅಥವಾ ಆ ರಾತ್ರೆ ನೀವು ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಖಂಡಿತ ನರಕಾಗ್ನಿಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯುವಿರಿ.

[ಮಿಷ್ಕಾತ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s