fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕಾರ್ಮಿಕನಾದ ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರೀತಿಸುವನು

Leave a comment

ಮುಹಮ್ಮದ್ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: “ಕಾರ್ಮಿಕನಾದ ತನ್ನ ದಾಸನನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರೀತಿಸುವನು. ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಡ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಬಳಲುವವನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾಗಿರುವನು”

[ಅಹ್ಮದ್] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s