fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಕುನೂತಿನ ದುಃಆದ ಅರ್ಥ

Leave a comment

ಹೇ ಅಲ್ಲಾಹ್! ನೀನು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿದ ಜನರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ನೀಡಿ ನೀನು ಒಳಿತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವವರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬಿಡು. ಮತ್ತು ನೀನು ಮಿತ್ರರಾಗಿಸಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಿತ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ನೀನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮ್ರದ್ದಿಯನ್ನು ನೀಡು ಮತ್ತು ಯಾವುದರಿಂದ ನೀನು ಕೆಡುಕಿನ ತಿರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಿಯೋ ಅದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು. ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿಯೂ ನೀನೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವವನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವವರಿಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರ ಮೇಲ್ನೋಟ ವಹಿಸುತ್ತಿಯೋ ಅವರೆಂದು ನಿಂದಿತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ದ್ವೇಶಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವರು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.

[ತಿರ್ಮಿದಿ, ಇಬ್ನ್ ಖುಝೈಮ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s