fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಲಕ್’ಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ

Leave a comment

ಬರಾಹ್ ಬಿನ್ ಆಝಿಬ್ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು – ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಲಕ್’ಗಳು ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಿಂತ ಪ್ರಿಯವಾದ ಹೆಜ್ಜೆ, ಅಲ್ಲಾಹನ ಬಳಿ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ.

[ಅಬೂ ದಾವೂದ್]   

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s