fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲ!

Leave a comment

ಅಬೂ ಹುರೈರ (ರ) ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ(ಸ) ಹೇಳಿದರು: ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಪಂಕ್ತಿಯ ಪುಣ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚೀಟಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರು.

[ಬುಖಾರಿ, ಮುಸ್ಲಿಮ್]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s