fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಜನರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು

Leave a comment

ಹಝ್ರತ್ ಅನಸ್ (ರ) ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಹೇಳಿದರು: “ಜನರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅವರು ನಮಾಝ್’ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಆಕಾಶದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ” ಅನಂತರ ಪ್ರವಾದಿ (ಸ) ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು: “ಜನರು ಇದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

[ಬುಖಾರಿ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s