fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ಜಮಾಅತನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ

Leave a comment

ಅಬುದ್ದರ್ದಾ [ರ] ಅವರಿಂದ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಹೇಳಿದರು ಮೂವರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ಜಮಾಅತನ್ನು ಬಿಗಿ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ತನ್ನ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಸರಿದು ಒಂಟಿಯಾದ ಆಡ್ದನ್ನೇ ತೋಳ ತಿನ್ನುತ್ತದೆ.

[ಅಹ್ಮದ್, ಅಬೂ ದಾವೂದ್] 

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s