fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅಥವಾ ಆಲಿಸಿದರೆ

Leave a comment

ಅಲ್’ಹಮ್ದು ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ಅಲಾ ಕುಲ್ಲಿ ಹಾಲ್
ಎಲ್ಲಾ ಅವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸ್ತುತಿ
[ಆಯಿಶಾ [ರ]ರಿಂದ ವರದಿ ಯಾಗಿದೆ] [ಇಬ್ನ್ ಮಾಜಃ]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s