fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ತಯಮ್ಮುಮ್’ನ ನಿಯಮ

Leave a comment

ತಯಮ್ಮುಮ್ ಅರ್ಥ “ಸಂಕಲ್ಪ” ಅಥವಾ “ಇರಾದೆ” ಎಂದಾಗಿದೆ.
ತಯಮ್ಮುಮ್ ಉಝೂ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪರ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
[ಬುಖಾರಿ]
ರೋಗ ಮತ್ತು ನೀರು ದೊರಕದೇ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ದವಾದ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಮ್ಮುಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
[ಕುರಾನ್, 5: 6]

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s