fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಯೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಪ ಹಾಕಲು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ

Leave a comment

ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾದಿಯವರೊಂದಿಗೆ [ಸ] ಹೇಳಿದರು – “ಕಾಫಿರರ ವಿರುದ್ದ ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಪ ಹಾಕಿ.” ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ [ಸ] ಉತ್ತರಿಸಿದರು – “ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ದಯೆಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಾಪ ಹಾಕಲು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ.”

[ಮುಸ್ಲಿಮ್]  

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s