fahim akthar ullal

Sharing Islamic Information to India and World…

ನನ್ನ ಯಾವುದೇ ಶಕ್ತಿಯಾಗಲೀ , ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಲೀ ಇಲ್ಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಉಣಬಡಿಸಿದ, ಅನ್ನಾಧಾರವಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿದ ಅಲ್ಲಾಹನಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ತುತಿಯೂ ಮೀಸಲು. [ತಿರ್ಮಿದಿ]

Leave a comment

Advertisements

Author: ಕನ್ನಡ ಕುರಾನ್ ಮತ್ತು ಹದೀತ್

Sharing Islamic Information to India and World...

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s